KUKE Finance S.A. została utworzona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w marcu 2014 roku. Działalność rozpoczęła w listopadzie 2014 roku. Firma specjalizuje się w finansowaniu należności przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Szczególną uwagę firma zwraca na faktoring pełny polegający na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Rozwiązania proponowane przez KUKE Finance S.A  dopasowywane są do potrzeb firmy, ze szczególnym uwzględnieniem jakości świadczonych usług a także wprowadzaniem szybkich i efektywnych rozwiązań. Do dyspozycji klientów oddawany jest także dedykowany system wymiany informacji, który dodatkowo wpływa na przejrzystość rozliczeń oraz gwarantuje dostęp do niezbędnych informacji.