KUKE Finance S.A. swoją ofertę kieruje do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, głównie z sektora MŚP. Zadaniem firmy jest utrzymanie płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa bez konieczności zaciągania dodatkowych kredytów. Oferowana usługa faktoringu to kompleksowe rozwiązanie, które poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, wiąże się również z pakietem dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.


     KUKE Finance S.A oferuje:

  • Gwarancję otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury;
  • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez oferowanie odbiorcom dłuższych terminów płatności;
  • Optymalizację procesu zarządzania portfelem należności 
  • Weryfikację wiarygodności;
  • Oszczędność czasu;
  • Rozłożenie ryzyka handlowego;

http://www.kuke-finance.pl/oferta/faktoring-pelny/faktoring-z-polisa-klienta/